Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc roku 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
3
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
4
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
5
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
6
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
7
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Upozornění na uzavření mostku na cyklostezce.
8
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Upozornění na uzavření mostku na cyklostezce.
9
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
10
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
11
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
12
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
13
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
14
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
15
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
16
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28. ročník celonárodní veřejné sbírky - Český den proti rakovině.
17
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28. ročník celonárodní veřejné sbírky - Český den proti rakovině.
18
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
19
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
20
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
21
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
22
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
23
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
24
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
25
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Zážitkový zájezd obce Dolní Beřkovice sobota 25. 5. 2024.
26
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
27
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
31
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > Otevření tělocvičny

Slavnostní přestřižení páskyOtevření tělocvičny - přístavby školy

A tak se stalo skutečností, že naše obec má novou, moderní přístavbu školy s tělocvičnou, kterou nám mohou závidět v blízkém i dalekém okolí. Ve dnech 16. a 17. 11. 2011 proběhlo slavnostní otevření přístavby spolu se dnem otevřených dveří školy. Návštěvníci, a že jich nebylo málo, měli možnost se zblízka seznámit s novou budovou a jejím vybavením, s vybavením jednolivých učeben a v neposlední řadě i s prací žáků základní školy jak v povinných předmětech, tak během různých zájmových aktivit.

Tělocvična bude během dne sloužit potřebám školy. V odpoledních hodinách a o víkendech za úplatu široké veřejnosti. V tělocvičně je možné hrát téměř všechny míčové hry. S rozměry 40 x 20 metrů a s povrchem, na kterém jsou vyznačeny hrací plochy jednotlivých her určitě bude naplno využita.

Záměrem obce Dolní Beřkovice pro realizaci tohoto projektu, bylo zkvalitnění výuky na místní základní škole, doplněním chybějících odborných učeben a tělocvičny. V rámci projektu vznikly čtyři multifunkční učebny - přírodovědná, počítačová a dvě jazykové a dále nové kabinety pro pedagogy a nové sociální zázemí žáků školy včetně rozšíření prostorů šaten.

Projekt zpracovala projekční kancelář Baube, Roudnice nad Labem, generální projektant Karel Bambas. Stavbu dozoroval a technicky i esteticky dopracoval ing. arch. Jiří Hánl.


Pro možnost financování tohoto projektu podala obec žádost o dotaci z evropských fondů z dotačního programu ROP Střední Čechy v oblasti podpory Rozvoj venkova ve 12/2009. Projekt uspěl a byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 24 mil. Kč. Ostatní potřebné prostředky obec čerpala ze svého rozpočtu. Pro výběr dodavatele stavby bylo dne 9.7.2010 vypsáno podlimitní výběrové řízení dle zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění předpisů pozdějších. Veřejné soutěže se zúčastnilo 7 stavebních firem, z nichž byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od firmy Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9.

Vlastní realizace díla byla zahájena v říjnu 2010. Nižší část nového objektu koresponduje výškově se  stávající budovou školy. Vyšší část budovy - tělocvična má výraz moderní budovy s plochou střechou a střešním světlíkem. Její fasáda je provedena z desek typu Cembonit. Opticky odlehčené propojení stávající i nové budovy částečně prosklenou chodbou, dává celému souboru budov příjemné měřítko a propojuje nejen starou a novou budovu, ale i exteriér zahrady. Dřevěná nosná konstrukce střechy tělocvičny je provedena z mohutných vazníků MKD o rozpětí 21 m. Původní návrh vytápění celého objektu počítal s realizací pomocí tepelného čerpadla. Po provedení podrobného geologického průzkumu lokality stavby bylo zjištěno, že navrhovaná bilance odpadních vod z tepelného čerpadla by mohla ohrožovat okolní objekty nadměrným zvýšením hladiny podzemní vody. Z těchto důvodů byl v průběhu realizace díla způsob vytápění změněn na plynovou kotelnu s podlahovým vytápěním. V prostorách celé tělocvičny je realizováno rovnotlaké větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu s rekuperací tepla, ovládané dálkovým ovladačem. Návrh stavby umožňuje užívání stavby i osobami s omezenou schopností pohybu. Přístup do 2. NP je umožněn schodišťovou plošinou. V 1. i  2. NP jsou realizována WC v úpravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V tělocvičně  byl položen sportovní povrch Taraflex, který svými vlastnostmi šetří především pohybové ústrojí sportovců.

Součástí realizovaného projektu byla i kompletní dodávka vnitřního vybavení učeben a šaten. Učebna přírodních věd zahrnovala dodávku vybavení, umožňující žákům a pedagogům provádět různé druhy pokusů. Jazykové učebny jsou vybaveny novou mediální technikou umožňující moderní formy výuky jazyků. Učebna výpočetní techniky je vybavena moderními počítači a monitory. Ve všech nových učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Stavba byla dokončena a předána 4.10.2011. Celkové náklady na realizaci stavby činily 43.005.000,- Kč bez DPH (51.606.000,- s DPH).

Slavnostní otevření proběhlo 16. 11. 2011 za účasti mnoha významných hostů. Pásku přestřihl PaeDr. Milan Němec – radní Středočeského kraje pro školství a sport, Ing. Václav Chytil – náměstek ředitele Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP), starostka obce Danuše Smolová a generální ředitel dodavatelské firmy a.s. Rekomont Vladko Domažlický. Mezi hosty byli i ředitel ČEZ-EMĚ a.s. Ing. Jaroslav Volšický a ředitel Energotransu a.s. Ing. Jiří Baldík, za peníze získané obcí z poplatků za ukládání na odkaliště Panský les bylo umožněno dofinancování projektu.

Den otevřených dveří pro širokou veřejnost s celodenním bohatým programem byl 17. 11. 2011 zakončen exhibičním volejbalovým zápasem VK Dukla Liberec - Volley Team ČZU Praha., který komentoval legendární komentátor Štěpán Škorpil.

Stále jsou ještě volné termíny pro eventuální využití tělocvičny. Cena pronájmu byla stanovena zastupitelstvem na 300 Kč za hodinu. V případě zájmu se obracejte na obecní úřad.

Fotogalerii naleznete ZDE

ZPĚT