Historie

Tělocvičná jednota Sokol se podle nejstarší obecní kroniky ustavila 6. dubna roku 1919 v Restauraci u Zimmerů naproti nádraží za účasti 84 členů. Jednota mimo tělocvičnou činnost vyvíjela i činnost vzdělávací. Konali se zájezdy na cvičení, schůze a slavnosti, vypůjčovali se knihy, hrálo se divadlo. Cvičilo se v sále restaurace, v té době měla jednota 146 členů. Od roku 1921 se cvičilo u Fr. Fraňka, neboť docházka za cvičením byla v zimních měsících obtížná. Každoročně se konalo 2-7 divadelních her. Od roku 1919 do roku 1933 bylo sehráno 92 představení. Jelikož se Jednota Sokol věnovala pouze uvedeným okruhům činnosti, vzniklo roku 1924 samostatné těleso A.F.K. Dolní Beřkovice (Atletický fotbalový klub). Zakladateli byli Josef Veselý, V. Špička a Josef Kříž. Roku 1932 měl Sokol oddíl tenisu a oddíl volejbalu. záhy po skončení 2. světové války (roku 1945) členové TJ Sokol postavili vlastní tělocvičnu. A roku 1948 se z tělovýchovné jednoty Sokol stává TJ Slavoj. V červenci roku 1948 byl v Praze pořádán XI. Všesokolský slet, kde se z naší organizace zúčastnily všechny složky, tj. ženy, muži, dorost a žactvo. V roce 1951 byl veřejnosti zpřístupněn zámecký park, kde bylo umožněno mládeži, aby mohla hrát tenis a jinak sportovat. Roku 1955 se uskutečnily první spartakiády, kterých se zůčastnili cvičenci z naší tělovýchovné organizace. V září roku 1964 byla zahájena stavba nové tělocvičny. Ta byla slavnostně otevřena 12. prosince 1969. Na výstavbě se nejvíce podíleli: H. Gunzl, K. Žežulka, J. Pšenička, L. Nový, V. Hnilička, S. Weiner, Z. Šimon, J. Kontra, M. Inquort, B. Petr a další. Roku 1967-68 z 12-ti mužstev byl Slavoj Dolní Beřkovice na 5. místě. V roce 1969 se A mužstvo umístilo na předposledním místě 3. třídy kopané. Naši nastříleli 33 branek, nejlepším střelcem byl V. Mráz, který vstřelil 8 branek. Dorostenci byli na 2. místě ze 7 družstev a žáci se umístili na 1. místě z 9 družstev. V roce 1973 oddíl kopané sehrál 26 mistrovských a 12 přátelských zápasů a umístil se na 8. místě v okresním přeboru. Žáci byli opět na 1. místě. V tomto roce měl TJ Slavoj 107 členů. V květnu roku 1975 byla zorganizována místní spartakiáda, kde proběhl spratakiádní průvod obcí, slavnostní nástup, vystoupení rodičů s dětmi, vystoupení mladších žáků a žákyň, vystoupení dorostenců a žen. Největší činnost vyvíjel opět oddíl kopané. Hráči pravidelně trénovali pod vedením Miroslava Mráze. Po skončení podzimního kola se umístili ve III. třídě na 1. místě. V roce 1976-77 bylo I. A mužstvo na 2. místě v okresním přeboru. A roku 1978-79 bylo I. A mužstvo na 6. místě v okresním přeboru.

 

 

 

 

15. 5. Žofie

Zítra: Přemysl

Návštěvnost stránek

004078