SOKOL DOLNÍ BEŘKOVICE

pořádá

1. SPORTOVNI PLES

 

1.února 2008 od 20:00 hod

v sále Společenského domu v Dolních Beřkovicích

 

HUDBA - ORCHESTR R. Wachtarčíka

 

BOHATÁ TOMBOLA

 

Vstupné: 70 Kč

 

 

 

 

ROZVRH

Využití tělocvičny a šaten sportovního areálu

Den

Hodina

 

8.00 – 15.00

15.00 – 17.00

17.00 –19.00

19.00 –21.00

Pondělí

Mažoretky

15.00 – 17.00

Stolní tenis

18.00 –20.00

 

Úterý

Žáci

16.00 – 17.30

A mužstvo

17.30 –19.00

19.00 - 21:00 Nohejbal 

Středa

 

JUDO (Ji-jitsu)

17.00 –19.00

Aerobic

19.00 –21.00

Čtvrtek

Žáci

16.00 – 17.30

Dorost

17.30 –19.00

Volejbal

19.00 –21.00

Pátek

Dívčí fotbal

15.00 – 16.30

Cvičení ml.

16.30 –18.00

Stolní tenis

18.00 –20.00

Stolní tenis 13.00 –14.30

Sobota

Dorost

9.00 – 11.00

Źáci

14.00 – 16.00

A mužstvo

16.00 –18.00

 

Judo (ji-jitsu)

11.00 –13.00

Neděle

Stará garda – nohejbal

9.00 – 12.00

 

 

 

 

Valná hromada

T.J. Sokol Dolní Beřkovice

se koná v sobotu dne 17. 3. 2007 v 15.30 hod., v jídelně ZŠ!

Program:

1. Prezence od 15.00 hod.

2. Zahájení, přivítání hostů a schválení programu.

3. Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátní  komise, návrhové komise a volební komise.4. Zpráva mandátní komise.

5. Zpráva o činnosti za rok 2006 a úkoly pro rok 2007.

6. Zpráva kontrolní komise.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2006.

8. Vystoupení hostů a diskuze.

9. Návrhy volební komise na volbu starosty T.J. Sokol a členů výboru T.J. Sokol. Volba kontrolní komise. Volba vyslance Župy Barákova a dvou náhradníků.

10. Návrh na usnesení z VH - návrhová komise.

11. Závěr VH a její ukončení.

Občerstvení je zajištěno restaurací Hrstka.

S ohledem na důležitost jednání žádáme všechny členy T.J. Sokol, aby se valné hromady zůčastnili.

 

 

 

 

 

15. 5. Žofie

Zítra: Přemysl

Návštěvnost stránek

004078