Pozvánka

na Valnou hromadu TJ. Sokol Dolní Beřkoivce,
která se koná v sobotu 8.3.2008, od 16.00 hod.
ve Společenském domě

Program:
1.
Zahájení a schválení navrženého programu 
2. Volba návrhové a mandátní komise
3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2007
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2007
5. Projednání a schválení =četní závěrky za rok 2007
6. Vystoupení vedoucích oddílů a trenérů, diskuze, různé
7. Návrh na usnesení VH a schválení usnesení
8. Závěr VH

Po VH pokračuje společenská zábava, pohoštěni zajištěno

Všechny členy T.J. Sokol Dolní Beřkovice
sponzory T.J. Sokol a další občany srdečně zve výbor T.J. Sokol

 

 

 

Usnesení

z valné hromady T. J. Sokol Dolní Beřkovice, konané dne 8.3.2008 v 16.00 hod. v sále společenského domu.

 

1. Valná

hromada zvolila mandátní komisi ve složení Hana Sirůčková, Jiřina Vašíčková a Josef Moucha.

2. Valná

hromada schválila návrhovou komisi ve složení Jaroslav Řízek, Miroslav Hrdý a Milan Danaj.

3. Valná

hromada schválila zprávu o činnosti výboru za rok 2007.

4. Valná

hromada schválila účetní závěrku T. J. Sokol Dolní Beřkovice a zprávu kontrolní komise za rok 2007.

5. Valná

hromada bere na vědomí založení registrace tenisového oddílu, který v tomto roce začne hrát mistrovská utkání pod hlavičkou T. J. Sokol Dolní Beřkovice.

Zodpoví

dá předseda tenisového oddílu a vedoucí registrovaných hráčů.

6. Valná

hromada ukládá výboru T. J.Sokol, aby společně s jednotou Sokol Horní Počáply řešil začlenění mládeže do dorostu, oddílů žáků a oddílu starší přípravky pro rok 2008 - 2009.

Zodpoví

dá br. Vašíček, Juroška, Gajdošík. Kučera.

7. Valná

hromada ukládá trenérům oddílů žáků a dorostu, aby věnovali větší pozornost přípravě vlastních brankařů v r. 2008.

8. Valná

hromada doplnila kontrolní komisi Danaje Tomáše

Usnesení

valné hromady bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. Za návrhovou komisi:

br. Jaroslav Řízek

br. Miroslav Hrdý

br. Milan Danaj

 

 

SPONZOŘI

ehled poskytnutých dotací, sponzorských darů a příspěvků v roce 2007 pro rozvoj tělovýchovy a sportu v rámci T. J. Sokol Dolní Beřkovice.

1. Obecní

úřad Dolní Beřkovice  - 200.000,-Kč.

2. Danzer Bohemia-Dý

hárna s.r.o.  - 14.000,-Kč. + 3m3 desek.

3. Staviva - Vejdě

lek - 30.000,-Kč.

4. Restaurace - Hrstka

- 29.000,-Kč.

5. Ing. Jan Fiala

- 25.000,-Kč.

6. Grant Stř

edočeského kraje - 20.000,-Kč.

7. DMT, s.r.o., Pavel Kolč

ev - 20.000,-Kč.

8. Emě

H.Počáply - reklama - 20.000,-Kč.

9.Tenisový oddíl - příspěvky  - 18.600,-Kč.

10. Linhart s.r.o.

- 15.000,-Kč.

11. StaTech s.r.o. - Medáč

ek Libor - 15.000,-Kč.

12. Pří

spěvky členů T. J. Sokol - 12.000,-Kč.

13. Kovoš

rot - Myškovská - 10.000,-Kč.

14. Vapok - Vašíč

ek - 10.000,-Kč.

15. Gesiko s.r.o. - Č

ermák - 5.000,-Kč.

16. Michá

lek doprava s.r.o. - 5.000,-Kč.

17. ing. Srba - 5.000,-Kč.

18. Miroslav Hrdý

- nákup dresů stol.tenis
/věcný dar/ - 4.650,-Kč.

19. Rigips s.r.o.

- 3.500,-Kč.

20. Bear - potisk dresů

/věcný dar/  - 2.100,-Kč.

21 .Vašíčková - nákup helem a rukavic na florbal
/věcný dar/. - 1.800,-Kč.

15. 5. Žofie

Zítra: Přemysl

Návštěvnost stránek

004078