Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
31
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
3
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
4
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Pořad s promítáním - zábavná historie českých králů.
5
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
6
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
7
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
8
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
6. ročník běžecko - překážkového závodu JENTAK - RACE.
Taneční zábava s živou hudbou.
9
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
10
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
11
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
12
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
13
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
14
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
15
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
16
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
17
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
18
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
19
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Beřkovice dne 19. 6. 2024.
Veřejná prezentace Místní energetické koncepce obce Dolní Beřkovice.
20
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
21
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
22
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
23
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
24
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
25
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
26
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
27
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
M-ART INSPIRE KURZY.
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Dětský den na hřišti ve Vliněvsi.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > usnesení2011_3_11

USNESENÍ 3/11/2011

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Beřkovice dne 14.11.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Předložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2011

2. Zastupitelstvo obce ověřilo návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Beřkovice, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu.Zastupitelstvo obce Dolní Beřkovice vydává změnu č. 1 územního plánu Dolní Beřkovice formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce ověřilo návrh změny č. 2 územního plánu Dolní Beřkovice, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu.Zastupitelstvo obce Dolní Beřkovice vydává změnu č. 2 územního plánu Dolní Beřkovice formou opatření obecné povahy.

3. Odkoupení parcely č. 77/28 o výměře 103 m2 v kultuře orná půda, dle rozdělovacího geometrického plánu č. 255-773/2011, kterým byla oddělena z původního pozemku KN 77/15 v k.ú. Vliněves. Prodávající Miloslava Jelínková, bytem Vliněves 101, Dolní Beřkovice a paní Jaroslava Třešňáková, bytem Nám. Míru 35, Dolní Beřkovice za cenu 200,-- Kč/m2, celková prodejní cena 20600,- Kč. Náklady na sepis kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.

4. Odprodej pozemku p.č. 461/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Vliněves v kultuře manipulační plocha, ostatní plocha panu Zdeňkovi Kvídovi, bytem Náměstí Míru 19, Dolní Beřkovice za cenu 200,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách od 27.10.2011 po dobu 15 dnů. Náklady na sepis kupní smlouvy a vklad do KN hradí prodávající.

5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou GEUS okna a.s., se sídlem Nuselská 318/116, 140 00 PRAHA 4 Michle na výměnu oken, balkónových dveří a vstupních dveří v domě čp. 335, 329 a 142 (u domu čp. 142 bez vstupních dveří) včetně vnějších a vnitřních parapet a zednického vnějšího i vnitřního začištění. V celkové ceně 1214651,-- Kč bez DPH (1457582,- Kč včetně DPH)

6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivo DOLEŽAL – STAKOM Mělník, se sídlem Pražská 2216, 276 01 Mělník na akci Odvodnění ulice Nerudova od ul. Hálkova po ul. Smetanovu, zahrnující odvodnění části ulice a opravy vjezdů a vchodů v celkové ceně 1330829,-- Kč bez DPH ( 1596996,-- Kč včetně DPH) 

7. Uzavření Smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury – vodovod v nové zástavbě v ul. Horní Hájek mezi Obcí Dolní Beřkovice a firmou Středočeské vodárny a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno a firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury-kanalizace v nové zástavbě v ul. Horní Hájek mezi Obcí Dolní Beřkovice a firmou Středočeské vodárny a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno a firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

9. Revokaci usnesení č. 2/6/2011 v bodě 3), týkající se odprodeje parcely 610/63 v k.ú. Dolní Beřkovice Mgr. Radkovi Suchému, bytem Jungmanova 256, Hronov (podal novou žádost)

10. Revokaci usnesení č. 2/6/2011 v bodě 10) projednání stanoviska k odpisu zásob v k.ú. Vliněves v září 2011 (žádost o odpis zásob podal Městský úřad Mělník, odbor Životního prostředí a zem.)

11. Odprodej pozemků v lokalitě ul. Nerudova ( později pracovně nazvané Ladova) Záměr prodeje všech parcel byl zveřejněn na úředních deskách dne 13.9.2010 po dobu 15 dnů. Zastupitelstvo obce rozhodlo 6.10.2010 o podmínkách odprodeje parcel, kdy byla cena stanovena na 670,- Kč/m2 s předkupním právem ve prospěch obce Dolní Beřkovice stanoveným na 5 let.Náklady na sepis kupních smluv a vklad do KN hradí prodávající. Jedná se o tyto parcely a kupující:
p.č. 610/63 o výměře 683 m2 v k.ú. Dolní Beřkovice kupující Mgr, Rita Hrabáková,  bytem Teplická 548, 418 01 Bílina a Mgr. Radek Suchý  bytem Jungmanova 256, 549 31 Hronov, za celkovou prodejní cenu 457610,-- Kč
p.č. 610/59 o výměře 306 m2 v k.ú. Dolní Beřkovice kupující manželé Břetislav a Lenka Nových, bytem Dolní Beřkovice, Tyršova 198, za celkovou prodejní cenu 205020,-- Kč

12. podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje pro rok 2012 na rekonstrukci školní jídelny a vyvařovny

Bere na vědomí:
Diskusní příspěvky s okamžitou odpovědí

V Dolních Beřkovicích 14.11.2011

ZPĚT