Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
28
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
29
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Oznámení České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
30
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
31
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
1
Hasičský dětský den
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
2
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
3
Informace České pošty
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
4
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
5
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
6
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
7
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
8
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Pozvánka na Letní zábavu
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
9
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
10
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
11
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
12
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
13
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
14
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
15
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
16
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
17
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
18
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
19
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
20
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
21
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
22
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
23
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
24
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
25
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
26
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
27
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
28
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
29
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
30
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
31
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Restaurování Ježíše Krista na kříži
Úprava provozní doby TILIA
1
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Úprava provozní doby TILIA
2
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Úprava provozní doby TILIA
3
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Úprava provozní doby TILIA
4
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Úprava provozní doby TILIA
5
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Pozvánka na JENTAK-RACE
Úprava provozní doby TILIA
6
Nový telefonický kontakt na pobočku České pošty
Úprava provozní doby TILIA

Kalendář akcí

Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > usnesení2011_3_11

USNESENÍ 3/11/2011

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Beřkovice dne 14.11.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Předložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2011

2. Zastupitelstvo obce ověřilo návrh změny č. 1 územního plánu Dolní Beřkovice, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu.Zastupitelstvo obce Dolní Beřkovice vydává změnu č. 1 územního plánu Dolní Beřkovice formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce ověřilo návrh změny č. 2 územního plánu Dolní Beřkovice, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu.Zastupitelstvo obce Dolní Beřkovice vydává změnu č. 2 územního plánu Dolní Beřkovice formou opatření obecné povahy.

3. Odkoupení parcely č. 77/28 o výměře 103 m2 v kultuře orná půda, dle rozdělovacího geometrického plánu č. 255-773/2011, kterým byla oddělena z původního pozemku KN 77/15 v k.ú. Vliněves. Prodávající Miloslava Jelínková, bytem Vliněves 101, Dolní Beřkovice a paní Jaroslava Třešňáková, bytem Nám. Míru 35, Dolní Beřkovice za cenu 200,-- Kč/m2, celková prodejní cena 20600,- Kč. Náklady na sepis kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.

4. Odprodej pozemku p.č. 461/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Vliněves v kultuře manipulační plocha, ostatní plocha panu Zdeňkovi Kvídovi, bytem Náměstí Míru 19, Dolní Beřkovice za cenu 200,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách od 27.10.2011 po dobu 15 dnů. Náklady na sepis kupní smlouvy a vklad do KN hradí prodávající.

5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou GEUS okna a.s., se sídlem Nuselská 318/116, 140 00 PRAHA 4 Michle na výměnu oken, balkónových dveří a vstupních dveří v domě čp. 335, 329 a 142 (u domu čp. 142 bez vstupních dveří) včetně vnějších a vnitřních parapet a zednického vnějšího i vnitřního začištění. V celkové ceně 1214651,-- Kč bez DPH (1457582,- Kč včetně DPH)

6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivo DOLEŽAL – STAKOM Mělník, se sídlem Pražská 2216, 276 01 Mělník na akci Odvodnění ulice Nerudova od ul. Hálkova po ul. Smetanovu, zahrnující odvodnění části ulice a opravy vjezdů a vchodů v celkové ceně 1330829,-- Kč bez DPH ( 1596996,-- Kč včetně DPH) 

7. Uzavření Smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury – vodovod v nové zástavbě v ul. Horní Hájek mezi Obcí Dolní Beřkovice a firmou Středočeské vodárny a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno a firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury-kanalizace v nové zástavbě v ul. Horní Hájek mezi Obcí Dolní Beřkovice a firmou Středočeské vodárny a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno a firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

9. Revokaci usnesení č. 2/6/2011 v bodě 3), týkající se odprodeje parcely 610/63 v k.ú. Dolní Beřkovice Mgr. Radkovi Suchému, bytem Jungmanova 256, Hronov (podal novou žádost)

10. Revokaci usnesení č. 2/6/2011 v bodě 10) projednání stanoviska k odpisu zásob v k.ú. Vliněves v září 2011 (žádost o odpis zásob podal Městský úřad Mělník, odbor Životního prostředí a zem.)

11. Odprodej pozemků v lokalitě ul. Nerudova ( později pracovně nazvané Ladova) Záměr prodeje všech parcel byl zveřejněn na úředních deskách dne 13.9.2010 po dobu 15 dnů. Zastupitelstvo obce rozhodlo 6.10.2010 o podmínkách odprodeje parcel, kdy byla cena stanovena na 670,- Kč/m2 s předkupním právem ve prospěch obce Dolní Beřkovice stanoveným na 5 let.Náklady na sepis kupních smluv a vklad do KN hradí prodávající. Jedná se o tyto parcely a kupující:
p.č. 610/63 o výměře 683 m2 v k.ú. Dolní Beřkovice kupující Mgr, Rita Hrabáková,  bytem Teplická 548, 418 01 Bílina a Mgr. Radek Suchý  bytem Jungmanova 256, 549 31 Hronov, za celkovou prodejní cenu 457610,-- Kč
p.č. 610/59 o výměře 306 m2 v k.ú. Dolní Beřkovice kupující manželé Břetislav a Lenka Nových, bytem Dolní Beřkovice, Tyršova 198, za celkovou prodejní cenu 205020,-- Kč

12. podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje pro rok 2012 na rekonstrukci školní jídelny a vyvařovny

Bere na vědomí:
Diskusní příspěvky s okamžitou odpovědí

V Dolních Beřkovicích 14.11.2011

ZPĚT