Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc roku 2024.
BRIGÁDA RESTAURACE NA KNÍŽECÍ.
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
3
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
4
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
5
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
6
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
7
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Upozornění na uzavření mostku na cyklostezce.
8
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Upozornění na uzavření mostku na cyklostezce.
9
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
10
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
11
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
12
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
13
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
14
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
15
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
16
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28. ročník celonárodní veřejné sbírky - Český den proti rakovině.
17
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28. ročník celonárodní veřejné sbírky - Český den proti rakovině.
18
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
19
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
20
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
21
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
22
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
23
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
24
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
25
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Zážitkový zájezd obce Dolní Beřkovice sobota 25. 5. 2024.
26
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
27
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
28
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
29
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
30
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
31
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
1
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
2
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů přednášených zábavnou formou v roce 2024.
Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > 160 let pošty

160 let pošty Dolní Beřkovice

pátek 14. 3. 

15. března oslavíme 160. výročí dolnobeřkovické pošty. V době od 10. března do 21. března tr. bude na naší poště k prodeji pamětní nálepka k zaslání doporučeného dopisu - ale pod podmínkou, že ten dopis pošlete...

   Obec Dolní Beřkovice leží na levém břehu Labe na okresní silnici z Mělníka do Horních Počapel a dále do Roudnice nad Labem. Do poloviny 19. století náležela ves k panství Lobkowiczů (dolnobeřkovická větev), kteří zde nechali vystavět v roce 1857 cukrovar a dále mlýn, pivovar, lihovar, cihelnu a  začali pěstovat vinou révu. Nachází se zde pěkný zámek s parkem. Od druhé poloviny 19. století byla obec připojena k mělnickému hejtmanství.

 Skládaný doporučený dopis ze 4. července 1860 do Mělníka s prvním poštovním razítkem dolnobeřkovické pošty.  Před otevřením pošty v Dolních Beřkovicích si chodili obecní i panští poslové pro listovní poštu ke sběrně dopisů v Mělníku, později (od roku 1836) na poštovní úřad v Mělníku. 

   Na vybudované železnici rakouské Severní státní dráhy z Prahy do Podmokel v roce 1850,  byly otevřeny nádražní budovy v Kralupech nad Vltavou, Veltrusech (dnes Nelahozeves), Dolních Beřkovicích (až do roku 1916 s původním názvem Dolní Beřkovice- Mělník), Štětí (dnes Hněvice) a další. Od 8. dubna 1851 vyjela na tuto železniční trat´ první vlaková pošta (K.k. Fahrendes Postamt No. 6 a zpět No. 7). Ve výše jmenovaných železničních stanicích byly zhruba okolo roku 1854 otevřeny nádražní poštovní služebny. V Dolních Beřkovicích se tak stalo 15. března 1854. Podle dekretu Generálního ředitelství pro dopravu z 19. ledna 1851 byla železničnímu expedientovi Janu Kotišovi od 1. června 1851  povolena roční odměna 50 zlatých C.M. ( konvenční měny) za obstarávání poštovních záležitostí v železniční stanici Dolní Beřkovice. K vlakové poště na nádraží v Dolních Beřkovicích se přivážela listovní a povozná (balíková) pošta z poštovních úřadů Mělník čtyřikrát denně, Dubá jedenkrát denně a Česká Lípa jedenkrát denně oběma směry. Protože v té době nebyl v Mělníku most přes řeku Labe, používal se přívoz u Dolních Beřkovic k erární silnici Mělník – Česká Lípa.  Po vystavění mostu v roce 1887 byla povolena jízda poštovního kurzu Mělník- Brozánky- Vlíněves- Dolní Beřkovice od 3. ledna 1889. Okresní výbor v Mělníku dostával paušálně 75 zlatých ročně jako mýtné za pravidelnou poštovní jízdu (čtyřikrát denně tam i zpět). Obdobnou částku platila mělnická pošta na dolnobeřkovickém přívoze. Tento poštovní kurz přestal jezdit 1. listopadu 1915.

   Podle poštovního věstníku ministerstva obchodu ve Vídni č. 35 z roku 1857 byla 18. května 1857 nádražní pošta uzavřena a současně otevřena poštovní expedice v Lobkowiczově         knížecí budově proti železniční stanici v Dolních Beřkovicích.  Tím byla oddělena poštovní služba od železniční. Pošmistrem z Dubé Josefem Langhansem  byl sem dosazen poštovní administrátor Josef Říha, který 28. dubna 1857 složil služební přísahu. Podle služební smlouvy obdržel roční plat 450 zlatých, roční úřední paušál 30 zlatých a roční paušál 30 zlatých za odnos poštovních zásilek z nádraží od vlakové pošty do poštovní kanceláře a naopak, proti kauci 450 zlatých. Podle přehledu poštovních úřadů a jejich vybavení k 1. lednu 1867 byla v Dolních Beřkovicích poštovní expedice se dvěma poštovními expeditory, z nichž jeden měl funkci administrátora (vedoucího) a dvěma poštovními posly. Poštovními expeditory postupně byli Antonín Čapek( složil služební přísahu 22. 12. 1857), Otokar Sieber

( 8.6.1858), Ema Čapková (1858), Jan Zima (21.4.1859), Jan Richtr (17.6.1863), Emil Kalupar (25.8.1865), František Preinhӓlter (28.5.1867) a poštovními administrátory byli postupně Otokar Sieber (složil služební přísahu 15.6.1858), Jan Zima (21.4.1859), František Růžička (10.10.1862) a Antonín Medek (13.4.1863).

 Soukromá dopisnice z 5. prosince 1935 do Hrochova Týnce.  V roce 1869 byla poštovní expedice kombinována telegrafem. Do té doby byl používán telegraf na nádraží. Dne 7. května 1872 byl vypsán konkurz na pošmistrovské místo, když poštovní expedice v Dolních Beřkovicích byla povýšena na poštovní úřad. Dne 30. prosince 1872 byl pošmistrem jmenován Jan Blažek a podle služební smlouvy obdržel, proti kauci 450 zlatých, roční plat 450 zlatých, úřední paušál 60 zlatých a roční paušál 48 zlatých za odnos poštovních zásilek na nádraží k vlakové poště sedmkrát denně a zpět na poštovní úřad. Dalším příplatkem bylo spropitné pro postiliona za dopravu spěšných jízd mezi Dolními Beřkovicemi a Dubou a roční paušál 18 zlatých za čištění erárního čtyřsedadlového vozu. Pošmistr byl také povinen zastávati telegrafní službu za zvláštní odměnu.

   K dodacímu okrsku dolnobeřkovické pošty náležely obce a osady: Dolní Beřkovice, Bažantnice, Cítov, cukrovar Dolní Beřkovice, Křivenice, Luha, Podvlčí, Posadovice, Vlčí a Vlíněves.

   V roce 1894 si Ferdinand Lobkowicz nechal přivézt telefon z mělnické poštovní ústředny na ředitelství panství do Dolních Beřkovic s odbočkou do jeho cukrovaru v Dolních Beřkovicích.

  Dne 31. března 1934 došlo  k přestěhování dolnobeřkovické pošty od nádraží do upravené úřadovny v obecním domě č.p. 110. V roce 2002,  kdy obec postihla velká voda,  byla  dolnobeřkovická pošta delší dobu uzavřena. V této době ji zastupovala pošta v Cítově. Pošta se nakonec musela přestěhovat do nové budovy č.p. 317. 

  Pošta Dolní Beřkovice používala do roku 1918 celkem sedm denních poštovních razítek. První poštovní razítko použité v roce 1854 bylo jednokruhové s písmeny B. H. ( Bahnhof) s německým názvem UNT. BERŽKOWITZ s datumem bez letopočtu. Druhé poštovní razítko přibližně z roku 1870 bylo jednokruhové, německo-české, rovněž bez letopočtu. Třetí poštovní razítko z roku 1880 bylo jednokruhové německo-české, s datumem a letopočtem. Čtvrté poštovní razítko z roku 1884 bylo jednokruhové s malou úpravou v německém názvu s vynechaným letopočtem. Páté poštovní razítko bylo dáno do poštovního provozu 27. října 1898. Bylo dvoukruhové, česko-německé, s expedičním údajem. Šesté poštovní razítko z 20. ledna 1905 bylo dvoukruhové, s můstkem, většího průměru s rozlišovacím písmenem a. Sedmé poštovní razítko bylo dvoukruhové, s můstkem, menšího průměru, s rozlišovacím písmenem b. Poslední tři poštovní razítka byla v roce 1919 upravena (vylomen německý název). Československé poštovní razítko I. typu (s iniciálami Č.S.P.), s rozlišovacími písmeny bylo použito dolnobeřkovickou poštou v letech: a, b (1920-1935), c(1920-1936), a čs. razítko II. typu (bez iniciál Č.S.P.) : a, b (1935-1939), c (1936-1939). Od roku 1940, v období protektorátu Čechy a Morava, používala pošta poštovní razítko menšího průměru, německo- české, s rozlišovacími písmeny. Po osvobození v roce 1945 bylo toto poštovní razítko upraveno (vylomen německý název). Od roku 1946 dodávala Československá pošta postupně na naše pošty čs. poštovní razítka III. typu s rozlišovacími písmeny. Od 1. ledna 1973 byla zavedena poštovní směrovací čísla (PSČ).  Pošta Dolní Beřkovice obdržela PSČ 277 01. V současné době používá pošta poštovní razítko V. typu s PSČ a s rozlišovacími čísly. Dne 19. srpna 1999 byla pošta v Dolních Beřkovicích vybavena počítačovou technikou systém APOST.

  Ve dnech 10. – 22. března 2014 bude pošta Dolní Beřkovice používat příležitostnou R- nálepku s přítiskem 160 let pošty a cennou nálepku APOST s přítiskem 160 let. 

Článek o historii naší pošty zpracoval pan Antonín Dostálek, znalec poštovní historie. Autor by měl být osobně přítomný na naší poště  21. 3.  v dopoledních hodinách.

A. Dostálek / B. Pokorný