Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Upozornění Státní veterinární správy na mimořádná veterinární opatření
Informace Ministerstva ŽP o dotacích pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy
Informace o uzavření obecního úřadu
27
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Upozornění Státní veterinární správy na mimořádná veterinární opatření
Informace Ministerstva ŽP o dotacích pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy
Informace o uzavření obecního úřadu
28
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Upozornění Státní veterinární správy na mimořádná veterinární opatření
Informace Ministerstva ŽP o dotacích pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy
Informace o uzavření obecního úřadu
29
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Upozornění Státní veterinární správy na mimořádná veterinární opatření
Informace o uzavření obecního úřadu
30
Výstava historických betlémů v Regionálním muzeu Mělník
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Informace o uzavření obecního úřadu
31
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
1
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
2
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Samoodečty vodoměrů
3
Vánoční otevírací doba - restaurace Na Knížecí
Samoodečty vodoměrů
4
Samoodečty vodoměrů
Tříkrálová sbírka 2023
5
Samoodečty vodoměrů
Tříkrálová sbírka 2023
6
Samoodečty vodoměrů
Tříkrálová sbírka 2023
7
Samoodečty vodoměrů
8
Samoodečty vodoměrů
9
Samoodečty vodoměrů
10
Samoodečty vodoměrů
11
Samoodečty vodoměrů
12
Samoodečty vodoměrů
13
Samoodečty vodoměrů
14
Samoodečty vodoměrů
S restaurací Na Knížecí na skok do Asie
15
Samoodečty vodoměrů
S restaurací Na Knížecí na skok do Asie
16
Samoodečty vodoměrů
Informace o výsledcích 1.kola volby prezidenta ČR
17
Samoodečty vodoměrů
Informace o výsledcích 1.kola volby prezidenta ČR
18
Samoodečty vodoměrů
Informace o výsledcích 1.kola volby prezidenta ČR
19
Samoodečty vodoměrů
Informace o výsledcích 1.kola volby prezidenta ČR
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
20
Pozvánka na Hasičský ples
Samoodečty vodoměrů
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Informace o výsledcích 1.kola volby prezidenta ČR
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
21
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
22
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
23
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
24
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
25
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
26
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2023
27
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
28
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
29
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
30
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
31
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
1
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
2
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
3
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
4
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Pozvánka na divadelní představení
5
Termíny uzavření sběrného dvora ve Vliněvsi
Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > 160 let pošty

160 let pošty Dolní Beřkovice

pátek 14. 3. 

15. března oslavíme 160. výročí dolnobeřkovické pošty. V době od 10. března do 21. března tr. bude na naší poště k prodeji pamětní nálepka k zaslání doporučeného dopisu - ale pod podmínkou, že ten dopis pošlete...

   Obec Dolní Beřkovice leží na levém břehu Labe na okresní silnici z Mělníka do Horních Počapel a dále do Roudnice nad Labem. Do poloviny 19. století náležela ves k panství Lobkowiczů (dolnobeřkovická větev), kteří zde nechali vystavět v roce 1857 cukrovar a dále mlýn, pivovar, lihovar, cihelnu a  začali pěstovat vinou révu. Nachází se zde pěkný zámek s parkem. Od druhé poloviny 19. století byla obec připojena k mělnickému hejtmanství.

 Skládaný doporučený dopis ze 4. července 1860 do Mělníka s prvním poštovním razítkem dolnobeřkovické pošty.  Před otevřením pošty v Dolních Beřkovicích si chodili obecní i panští poslové pro listovní poštu ke sběrně dopisů v Mělníku, později (od roku 1836) na poštovní úřad v Mělníku. 

   Na vybudované železnici rakouské Severní státní dráhy z Prahy do Podmokel v roce 1850,  byly otevřeny nádražní budovy v Kralupech nad Vltavou, Veltrusech (dnes Nelahozeves), Dolních Beřkovicích (až do roku 1916 s původním názvem Dolní Beřkovice- Mělník), Štětí (dnes Hněvice) a další. Od 8. dubna 1851 vyjela na tuto železniční trat´ první vlaková pošta (K.k. Fahrendes Postamt No. 6 a zpět No. 7). Ve výše jmenovaných železničních stanicích byly zhruba okolo roku 1854 otevřeny nádražní poštovní služebny. V Dolních Beřkovicích se tak stalo 15. března 1854. Podle dekretu Generálního ředitelství pro dopravu z 19. ledna 1851 byla železničnímu expedientovi Janu Kotišovi od 1. června 1851  povolena roční odměna 50 zlatých C.M. ( konvenční měny) za obstarávání poštovních záležitostí v železniční stanici Dolní Beřkovice. K vlakové poště na nádraží v Dolních Beřkovicích se přivážela listovní a povozná (balíková) pošta z poštovních úřadů Mělník čtyřikrát denně, Dubá jedenkrát denně a Česká Lípa jedenkrát denně oběma směry. Protože v té době nebyl v Mělníku most přes řeku Labe, používal se přívoz u Dolních Beřkovic k erární silnici Mělník – Česká Lípa.  Po vystavění mostu v roce 1887 byla povolena jízda poštovního kurzu Mělník- Brozánky- Vlíněves- Dolní Beřkovice od 3. ledna 1889. Okresní výbor v Mělníku dostával paušálně 75 zlatých ročně jako mýtné za pravidelnou poštovní jízdu (čtyřikrát denně tam i zpět). Obdobnou částku platila mělnická pošta na dolnobeřkovickém přívoze. Tento poštovní kurz přestal jezdit 1. listopadu 1915.

   Podle poštovního věstníku ministerstva obchodu ve Vídni č. 35 z roku 1857 byla 18. května 1857 nádražní pošta uzavřena a současně otevřena poštovní expedice v Lobkowiczově         knížecí budově proti železniční stanici v Dolních Beřkovicích.  Tím byla oddělena poštovní služba od železniční. Pošmistrem z Dubé Josefem Langhansem  byl sem dosazen poštovní administrátor Josef Říha, který 28. dubna 1857 složil služební přísahu. Podle služební smlouvy obdržel roční plat 450 zlatých, roční úřední paušál 30 zlatých a roční paušál 30 zlatých za odnos poštovních zásilek z nádraží od vlakové pošty do poštovní kanceláře a naopak, proti kauci 450 zlatých. Podle přehledu poštovních úřadů a jejich vybavení k 1. lednu 1867 byla v Dolních Beřkovicích poštovní expedice se dvěma poštovními expeditory, z nichž jeden měl funkci administrátora (vedoucího) a dvěma poštovními posly. Poštovními expeditory postupně byli Antonín Čapek( složil služební přísahu 22. 12. 1857), Otokar Sieber

( 8.6.1858), Ema Čapková (1858), Jan Zima (21.4.1859), Jan Richtr (17.6.1863), Emil Kalupar (25.8.1865), František Preinhӓlter (28.5.1867) a poštovními administrátory byli postupně Otokar Sieber (složil služební přísahu 15.6.1858), Jan Zima (21.4.1859), František Růžička (10.10.1862) a Antonín Medek (13.4.1863).

 Soukromá dopisnice z 5. prosince 1935 do Hrochova Týnce.  V roce 1869 byla poštovní expedice kombinována telegrafem. Do té doby byl používán telegraf na nádraží. Dne 7. května 1872 byl vypsán konkurz na pošmistrovské místo, když poštovní expedice v Dolních Beřkovicích byla povýšena na poštovní úřad. Dne 30. prosince 1872 byl pošmistrem jmenován Jan Blažek a podle služební smlouvy obdržel, proti kauci 450 zlatých, roční plat 450 zlatých, úřední paušál 60 zlatých a roční paušál 48 zlatých za odnos poštovních zásilek na nádraží k vlakové poště sedmkrát denně a zpět na poštovní úřad. Dalším příplatkem bylo spropitné pro postiliona za dopravu spěšných jízd mezi Dolními Beřkovicemi a Dubou a roční paušál 18 zlatých za čištění erárního čtyřsedadlového vozu. Pošmistr byl také povinen zastávati telegrafní službu za zvláštní odměnu.

   K dodacímu okrsku dolnobeřkovické pošty náležely obce a osady: Dolní Beřkovice, Bažantnice, Cítov, cukrovar Dolní Beřkovice, Křivenice, Luha, Podvlčí, Posadovice, Vlčí a Vlíněves.

   V roce 1894 si Ferdinand Lobkowicz nechal přivézt telefon z mělnické poštovní ústředny na ředitelství panství do Dolních Beřkovic s odbočkou do jeho cukrovaru v Dolních Beřkovicích.

  Dne 31. března 1934 došlo  k přestěhování dolnobeřkovické pošty od nádraží do upravené úřadovny v obecním domě č.p. 110. V roce 2002,  kdy obec postihla velká voda,  byla  dolnobeřkovická pošta delší dobu uzavřena. V této době ji zastupovala pošta v Cítově. Pošta se nakonec musela přestěhovat do nové budovy č.p. 317. 

  Pošta Dolní Beřkovice používala do roku 1918 celkem sedm denních poštovních razítek. První poštovní razítko použité v roce 1854 bylo jednokruhové s písmeny B. H. ( Bahnhof) s německým názvem UNT. BERŽKOWITZ s datumem bez letopočtu. Druhé poštovní razítko přibližně z roku 1870 bylo jednokruhové, německo-české, rovněž bez letopočtu. Třetí poštovní razítko z roku 1880 bylo jednokruhové německo-české, s datumem a letopočtem. Čtvrté poštovní razítko z roku 1884 bylo jednokruhové s malou úpravou v německém názvu s vynechaným letopočtem. Páté poštovní razítko bylo dáno do poštovního provozu 27. října 1898. Bylo dvoukruhové, česko-německé, s expedičním údajem. Šesté poštovní razítko z 20. ledna 1905 bylo dvoukruhové, s můstkem, většího průměru s rozlišovacím písmenem a. Sedmé poštovní razítko bylo dvoukruhové, s můstkem, menšího průměru, s rozlišovacím písmenem b. Poslední tři poštovní razítka byla v roce 1919 upravena (vylomen německý název). Československé poštovní razítko I. typu (s iniciálami Č.S.P.), s rozlišovacími písmeny bylo použito dolnobeřkovickou poštou v letech: a, b (1920-1935), c(1920-1936), a čs. razítko II. typu (bez iniciál Č.S.P.) : a, b (1935-1939), c (1936-1939). Od roku 1940, v období protektorátu Čechy a Morava, používala pošta poštovní razítko menšího průměru, německo- české, s rozlišovacími písmeny. Po osvobození v roce 1945 bylo toto poštovní razítko upraveno (vylomen německý název). Od roku 1946 dodávala Československá pošta postupně na naše pošty čs. poštovní razítka III. typu s rozlišovacími písmeny. Od 1. ledna 1973 byla zavedena poštovní směrovací čísla (PSČ).  Pošta Dolní Beřkovice obdržela PSČ 277 01. V současné době používá pošta poštovní razítko V. typu s PSČ a s rozlišovacími čísly. Dne 19. srpna 1999 byla pošta v Dolních Beřkovicích vybavena počítačovou technikou systém APOST.

  Ve dnech 10. – 22. března 2014 bude pošta Dolní Beřkovice používat příležitostnou R- nálepku s přítiskem 160 let pošty a cennou nálepku APOST s přítiskem 160 let. 

Článek o historii naší pošty zpracoval pan Antonín Dostálek, znalec poštovní historie. Autor by měl být osobně přítomný na naší poště  21. 3.  v dopoledních hodinách.

A. Dostálek / B. Pokorný