Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Česká televize - informace k DVB-T2
Víkendová provozní doba TILIA
28
Česká televize - informace k DVB-T2
Víkendová provozní doba TILIA
29
Česká televize - informace k DVB-T2
MUDr. Valsová - pouze sestra
Víkendová provozní doba TILIA
30
Česká televize - informace k DVB-T2
MUDr. Valsová - pouze sestra
Víkendová provozní doba TILIA
31
Česká televize - informace k DVB-T2
MUDr. Valsová - pouze sestra
Víkendová provozní doba TILIA
1
Víkendová provozní doba TILIA
2
Víkendová provozní doba TILIA
3
MUDr. Valsová neordinuje
Víkendová provozní doba TILIA
4
MUDr. Valsová neordinuje
Víkendová provozní doba TILIA
5
MUDr. Valsová neordinuje
Víkendová provozní doba TILIA
6
MUDr. Valsová neordinuje
Víkendová provozní doba TILIA
7
MUDr. Valsová neordinuje
Víkendová provozní doba TILIA
8
Víkendová provozní doba TILIA
9
Víkendová provozní doba TILIA
10
Česká pošta - úprava otevírací doby
Víkendová provozní doba TILIA
11
Víkendová provozní doba TILIA
12
Víkendová provozní doba TILIA
13
Víkendová provozní doba TILIA
14
Víkendová provozní doba TILIA
15
Víkendová provozní doba TILIA
16
Víkendová provozní doba TILIA
17
Víkendová provozní doba TILIA
18
Víkendová provozní doba TILIA
19
Víkendová provozní doba TILIA
20
Víkendová provozní doba TILIA
21
Víkendová provozní doba TILIA
22
Ples chovatelů
Víkendová provozní doba TILIA
23
Víkendová provozní doba TILIA
24
Kotlíková dotace
Víkendová provozní doba TILIA
25
Víkendová provozní doba TILIA
26
Víkendová provozní doba TILIA
27
Víkendová provozní doba TILIA
28
Víkendová provozní doba TILIA
29
Víkendová provozní doba TILIA
1
Víkendová provozní doba TILIA

Kalendář akcí

Drobečková navigace

Úvod > Stara struktura - nemazat > Archiv > Otevření tělocvičny

Slavnostní přestřižení páskyOtevření tělocvičny - přístavby školy

A tak se stalo skutečností, že naše obec má novou, moderní přístavbu školy s tělocvičnou, kterou nám mohou závidět v blízkém i dalekém okolí. Ve dnech 16. a 17. 11. 2011 proběhlo slavnostní otevření přístavby spolu se dnem otevřených dveří školy. Návštěvníci, a že jich nebylo málo, měli možnost se zblízka seznámit s novou budovou a jejím vybavením, s vybavením jednolivých učeben a v neposlední řadě i s prací žáků základní školy jak v povinných předmětech, tak během různých zájmových aktivit.

Tělocvična bude během dne sloužit potřebám školy. V odpoledních hodinách a o víkendech za úplatu široké veřejnosti. V tělocvičně je možné hrát téměř všechny míčové hry. S rozměry 40 x 20 metrů a s povrchem, na kterém jsou vyznačeny hrací plochy jednotlivých her určitě bude naplno využita.

Záměrem obce Dolní Beřkovice pro realizaci tohoto projektu, bylo zkvalitnění výuky na místní základní škole, doplněním chybějících odborných učeben a tělocvičny. V rámci projektu vznikly čtyři multifunkční učebny - přírodovědná, počítačová a dvě jazykové a dále nové kabinety pro pedagogy a nové sociální zázemí žáků školy včetně rozšíření prostorů šaten.

Projekt zpracovala projekční kancelář Baube, Roudnice nad Labem, generální projektant Karel Bambas. Stavbu dozoroval a technicky i esteticky dopracoval ing. arch. Jiří Hánl.


Pro možnost financování tohoto projektu podala obec žádost o dotaci z evropských fondů z dotačního programu ROP Střední Čechy v oblasti podpory Rozvoj venkova ve 12/2009. Projekt uspěl a byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 24 mil. Kč. Ostatní potřebné prostředky obec čerpala ze svého rozpočtu. Pro výběr dodavatele stavby bylo dne 9.7.2010 vypsáno podlimitní výběrové řízení dle zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění předpisů pozdějších. Veřejné soutěže se zúčastnilo 7 stavebních firem, z nichž byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od firmy Rekomont a.s., Kbelská 581, Praha 9.

Vlastní realizace díla byla zahájena v říjnu 2010. Nižší část nového objektu koresponduje výškově se  stávající budovou školy. Vyšší část budovy - tělocvična má výraz moderní budovy s plochou střechou a střešním světlíkem. Její fasáda je provedena z desek typu Cembonit. Opticky odlehčené propojení stávající i nové budovy částečně prosklenou chodbou, dává celému souboru budov příjemné měřítko a propojuje nejen starou a novou budovu, ale i exteriér zahrady. Dřevěná nosná konstrukce střechy tělocvičny je provedena z mohutných vazníků MKD o rozpětí 21 m. Původní návrh vytápění celého objektu počítal s realizací pomocí tepelného čerpadla. Po provedení podrobného geologického průzkumu lokality stavby bylo zjištěno, že navrhovaná bilance odpadních vod z tepelného čerpadla by mohla ohrožovat okolní objekty nadměrným zvýšením hladiny podzemní vody. Z těchto důvodů byl v průběhu realizace díla způsob vytápění změněn na plynovou kotelnu s podlahovým vytápěním. V prostorách celé tělocvičny je realizováno rovnotlaké větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu s rekuperací tepla, ovládané dálkovým ovladačem. Návrh stavby umožňuje užívání stavby i osobami s omezenou schopností pohybu. Přístup do 2. NP je umožněn schodišťovou plošinou. V 1. i  2. NP jsou realizována WC v úpravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V tělocvičně  byl položen sportovní povrch Taraflex, který svými vlastnostmi šetří především pohybové ústrojí sportovců.

Součástí realizovaného projektu byla i kompletní dodávka vnitřního vybavení učeben a šaten. Učebna přírodních věd zahrnovala dodávku vybavení, umožňující žákům a pedagogům provádět různé druhy pokusů. Jazykové učebny jsou vybaveny novou mediální technikou umožňující moderní formy výuky jazyků. Učebna výpočetní techniky je vybavena moderními počítači a monitory. Ve všech nových učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Stavba byla dokončena a předána 4.10.2011. Celkové náklady na realizaci stavby činily 43.005.000,- Kč bez DPH (51.606.000,- s DPH).

Slavnostní otevření proběhlo 16. 11. 2011 za účasti mnoha významných hostů. Pásku přestřihl PaeDr. Milan Němec – radní Středočeského kraje pro školství a sport, Ing. Václav Chytil – náměstek ředitele Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP), starostka obce Danuše Smolová a generální ředitel dodavatelské firmy a.s. Rekomont Vladko Domažlický. Mezi hosty byli i ředitel ČEZ-EMĚ a.s. Ing. Jaroslav Volšický a ředitel Energotransu a.s. Ing. Jiří Baldík, za peníze získané obcí z poplatků za ukládání na odkaliště Panský les bylo umožněno dofinancování projektu.

Den otevřených dveří pro širokou veřejnost s celodenním bohatým programem byl 17. 11. 2011 zakončen exhibičním volejbalovým zápasem VK Dukla Liberec - Volley Team ČZU Praha., který komentoval legendární komentátor Štěpán Škorpil.

Stále jsou ještě volné termíny pro eventuální využití tělocvičny. Cena pronájmu byla stanovena zastupitelstvem na 300 Kč za hodinu. V případě zájmu se obracejte na obecní úřad.

Fotogalerii naleznete ZDE

ZPĚT